Slider

“Een project is een tijdelijke organisatie om binnen gestelde condities een van te voren gedefinieerd resultaat op te leveren.” NCB4

“Een project is een tijdelijke management omgeving die is opgezet met het doel één of meer zakelijke producten op te leveren volgens een overeengekomen Business Case.” PRINCE2

“Een project is een tijdelijke onderneming om een uniek product, dienst of resultaat te creëren.” PMBoK

 

Zoals je ziet, levert de vraag ‘Wat is een project?’ verschillende definities op. Sla er een willekeurig boek over projectmanagement op na, en je vindt weer een andere.

Ondanks al die verschillende definities zijn er ook overeenkomsten in de kenmerken van een project:

 • Een project is een bewuste keuze.
 • Een project is gerechtvaardigd.
 • Een project is uniek en nieuw.
 • Een project is een tijdelijke organisatie.
 • Een project heeft één opdrachtgever en één projectleider.
 • Een project levert een resultaat op.
 • Het projectresultaat levert een bijdrage aan een hoger doel.
 • Een project is afgebakend, tijd en middelen zijn beperkt;
 • Een project kent een begin en einde.

De definitie van projectmanagement volgens de NCB 4 van de International Project Management Association (IPMA):

“Alle leidinggevende taken die nodig zijn om het beoogde resultaat van het project te bereiken: het plannen, organiseren en besturen van alle werkzaamheden die deel uitmaken van het project en het leidinggeven aan en motiveren van alle bij het project betrokken personen.”

 

Deze definitie geeft eigenlijk al aan dat projectmanagement een heleboel vaardigheden vraagt van de projectmanager. De rol van projectmanager vertoont overeenkomsten met die van projectleider. Het verschil tussen de twee is vaak dat de projectleider een team van specialisten in dezelfde discipline aanstuurt en de projectmanager teams met verschillende disciplines aanstuurt. Maar dat kan per organisatie verschillen.

In algemene zin zijn de taken van een projectmanager:

 • Ondersteunen en adviseren van de klant over de aanpak en inrichting van het project
 • Zorg dragen dat het project haalbaar, wenselijk en realiseerbaar is
 • Maken van een planning en projectbegroting
 • Stellen van prioriteiten
 • Organiseren van werksessies en projectvergaderingen met het projectteam
 • Voeren van overleg met alle project betrokkenen
 • Afstemmen van de benodigde capaciteit
 • Leidinggeven aan en motiveren van het projectteam
 • Optimaliseren van werkmethode
 • Oplossen van problemen en conflicten
 • Bewaken van het budget en bijsturen waar nodig
 • Bewaken van tijdlijnen
 • Monitoren van eventuele risico’s en issues
 • Rapporteren van de projectvoortgang a
 • Onderhouden van contact met stakeholders
 • Opleveren van het projectresultaat

Iedereen is wel eens actief in een project, bewust én onbewust. Wellicht herkennen we een project niet zo snel en hebben we de neiging om alleen de grote infrastructurele klussen die om ons heen gebeuren als project te zien.

Projecten zijn van alle tijden. Of het nu gaat om een aangelegde spoorlijn, een gemigreerd IT-systeem of een gerestaureerd museum, het kost tijd en geld. Ongeacht het soort project, een effectieve projectmanagementmethode is van essentieel belang om te slagen.

Nwdijk organiseert verschillende projectmanagementtrainingen.

PRINCE2

IPMA